onsdag 6. januar 2010

Helligtrekongersdag feires på mange måter


«Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett hans stjerne gå opp, og vi er kommet for å hylle ham.» forteller Matteus.

6. januar er kirkens eldste festdag.
Det opprinnelige navnet er Epifania, som er gresk og betyr åpenbaring eller lysende. Høytiden oppstod i Alexandria på 100-tallet som en feiring av Jesu dåp, koblet til en tidligere hedensk vannfest. Fremdeles har De ortodokse kirker en høytidelig velsignelse av vannet på denne dagen. Etter hvert tok man også med feiringen av Jesu første under: Vann som ble til vin i bryllupet i Kana.

I 2009 feiret vi dagen på Kypros. Folkefesten startet med en 3 timer lang gudstjeneste i fullsatt kirke i Agia Napa. Derfra gikk alle i prosesjon - med hornmusikk! - ned til havna. Der ble det kastet et kors i vannet, og dykkere konkurrerte om å finne det. Stor jubel da det ble vist over vannflaten!

I Den katolske kirke ble feiringen av innholdet i Epifania etter hvert fordelt på flere festdager. 6. januar feires at Herren åpenbarte seg for dem som søkte ham, ved de hellige tre kongers tilbedelse av Jesusbarnet. Gavene de brakte med seg, åpenbarer noe om barnet: Gull til en konge, røkelse til en yppersteprest og myrra til en som skal lide og dø.

1 2008 feiret vi dagen på Mallorca. Der opplevde vi folkefesten i hovedstaden Palma - et kjempeopptog med stor kreativitet i kulisser og kostymer. Høydepunktet var de tre kongene på tre enorme stjerner. Gaver i form av godteri ble kastet til folkemengden langs ruten.


Vismennene/kongene representerer alle ikke-jøder, folkeslagene. Derfor er 6. januar i Den norske kirke en misjonsdag, ofte brukt til misjonsjuletrefest. På en mosaikk i en kirke i Ravenna som ble bygget rundt 560, har vismennene fått navn: Kaspar, Melkior og Baltazar. I julekrybber og julekunst ellers ser vi at de har forskjellig hudfarge og ulik alder. Alle kan komme....

I 2007 feiret vi dagen, som mange år tidligere, her hjemme - hos mor i Nannestad på Helligtrekongersfest i regi av Misjonsselskapet. Rundt tretti eldre og yngre har samlet seg der hver 6. januar i 25 år! Mange av dem har kommet hvert år for å høre historien om vismennne som så stjernen, som dro avsted og fant barnet - som de første langveisfra - og for å høre om andre som har dratt avsted for å fortelle, og for å høre om mange - langt borte - som har blitt med i flokken av tilbedere.. og som forteller videre ..


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar