onsdag 24. mars 2010

Vi jobber ikke lenger i Alicante

Sjømannskirken i Alicante har fått nytt navn:
Sjømannskirken i Albir-Villajoyosa.


Det gamle navnet passet så lenge det henviste til sjømannskirken i provinsen Alicante. Men etterat Torrevieja, som ligger sør i samme provins, fikk sjømannskirke med eget arbeid, var det ikke dekkende lenger. Flere har også trodd at kirken lå i byen Alicante, en times kjøring sørover.

Det nye navnet forteller at her er sjømannskirkens virksomhet fordelt på to steder:
Kirkesenteret i Albir - med hverdagsprogram (tirsdag-lørdag)


og Minnekirken på Solgården i Villajoyosa - med hovedsakelig gudstjenester, konserter og åpen dag (søndag-mandag) - ja, også Fest på kjerka noen ganger i semesteret.


Se mer på Sjømannskirkesidene våre
og på Sjømannskirkens egne Albir-Villajoyosa-sider

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar