mandag 24. mai 2010

Pinsetur og pinsesalme

Bilder fra pinsetur i Ottestadstien


med sommersalme i tankene:


Den blomstertid nå kommer med lyst og glede stor,
den kjære, lyse sommer da gress og grøde gror.


Nå rører solens armer ved alt som før var dødt,
de blide stråler varmer og alt på ny blir født.


De fagre blomsterenger og åkrer rad på rad,
de grønne urtesenger og trær som skyter blad,


hver blomst, hver spire minner oss om å ta imot
det lys som alltid skinner fra Gud, vår Skaper god.


Vi hører fugler sjunge med herlig jubellyd!
Skal ikke da vår tunge lovsynge Gud med fryd?

Min sjel, opphøy Guds ære med lov og gledesang!
Han vil oss nådig være som før så mang en gang.


Gud signe årets grøde i alle verdens land!
Gud gi oss daglig føde fra jord og hav og strand,


og hjelp oss du å dele med andre det vi har,
vårt liv, vår jord, det hele er ditt, vår Gud og Far!
Israel Kolmodin/MB Landstad
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar