onsdag 23. juni 2010

Fra i dag: "Gå og finn ti pilegrimsminner" i Rendalen

I dag - St Hansaften - kan man starte vandringen til 10 pilegrimshistoriske steder i Rendalen - og på den måten markere at det er 10 år siden Østerdalsleden ble merket og åpnet.

På hvert sted ligger et stempel og et pass til å stemple i. Pass med kart og mer info kan også fås på  kulturkontoret. Man kan gå når det passer - i løpet av sommeren - stemple på hvert sted - og levere passet, eller en kopi, til kulturkontoret - og være med i trekningen om en fotobok fra pilegrimsleden gjennom Rendalen og gavekort.

Alle pilegrimsminnene ligger langs den merkede pilegrimsleden. Forslag til mulige adkomstveier for de enkelte stedene, se her

Fem av disse minnene er sør i Rendalen, de neste fem er i den nordlige delen:


Munkbetsetra
var hvilested for pilegrimene i middelalderen, et av de stedene der bare pilegrimene fikk beite hestene sine. Beiteplassen tilhørte helgenkongen - og ikke bøndene.. Pilegrimene ble ofte kalt munker på grunn av klesdrakta.


Pilegrimsbua
er ei ny bu som er plassert der det kan ha vært et overnattingssted for pilegrimer i middelalderen.
Den har en flott beliggenhet nedenfor Renåfjellet med utsikt til Rensjøene sørover, til Stor-Elvdalsfjellene og Rondane i vest og til Tronfjellet i nord.


Rosemaries kilde
er et nyere pilegrimsminne nordøst for Åkrestrømmen.
Det er en grunnvannskilde som ble innviet av biskop Rosemarie Köhn 16. juli 1998. Hver sommer er det pilegrimsvandring hit til en pilegrimsmesse i regi av Ytre Rendal menighet og Åkrestrømmen Vel.


Moravegen
er den gamle ferdselsveien/kongeveien i skogtraktene fra Koppang til Rendalen. (Mora=skog). Moravegens stempel ligger ved Pilegrimssteinen.


Pilegrimssteinen på Åkre
er ”Det ældste historiske Vidnesbyrd om Pilgrimsfærderne gjennom Rendalen..
Av fire Stener staar nu bare den ene tilbake. Den bærer foruten Korset ogsaa et raa tindhugget ML.. Pilgrimerne paa Fremtur og Tilbaketur har strøket gjennem Korset med sine jernpiggede Staver efterat de har fremmumlet.. sin Takkebøn for lykkelig Halvveisfærd mellom Oslo og Nidaros” (Jacob B Bull)


Vangen
står det på merkepålen ved Bull-museet i Øvre Rendal. Navnet forteller at det her var en Olavs-vang – et hvilested for pilegrimene. Her møtte de bygdefolket.


Korset i Øvre Rendal kirke
har vært et krusifiks som pilegrimene har sett i den eldste kirken som sto på Nordset i Østagrenda fra 1100-tallet.


Munkebakken
på Elvål ligger et stykke fra pilegrimsleden slik leden er merket i dag, men den har beholdt navnet i flere hundre år og vitner om pilegrimer som vandret her.


Fonnås Gård
er en av Rendalens aller eldste kjente gårder.
Her er det gjort flere oldtidsfunn, blant annet Fonnåsspenna fra folkevandringstida, rundt år 500. Her hvilte pilegrimene før de tok fatt på den bratte oppstigningen på Fonnåsfjellet. Koksteinhaugene kan være minner etter pilegrimsmåltidene.


Messeplassen på Fonnåsfjellet
ligger ved panoramautsikten oppe på Fonnåsfjellet i nærheten av den gamle brannvarden. Her stoppet pilegrimene, så seg tilbake og hadde en andaktstund før de vandret videre innover snaufjellet.

Rendalen Pilegrimsforum håper mange tar turen ut i Pilegrimsleden, finner pilegrimsminnene og får mange nye gode pilegrimsminner - når det passer i løpet av sommeren - helt fram til Mikkelsmess!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar