mandag 4. oktober 2010

Pilegrimsnettverk på Lia Gård


Rundt mikkelsmess kom pilegrimene i middelalderen tilbake fra Nidaros sørover gjennom Rendalen, i følge Jacob Breda Bull.
Vi valgte denne dagen - 29. september - for nettverksmøtet for Østerdalsleden


Lia Gård - som ligger i lia på vestsiden av Storsjøen,


i grenselandet mellom Rendalen og Stor-Elvdal
- og ikke langt fra Åmot.


En raus rasteplass heter boken om retreatsenteret Lia Gård,
som også fungerer som pilegrimssenter for Østerdalen.


I dagens middagsbønn i Lia kirke dukket det også opp en "pilegrim",
som med utenlandsk tonefall fortalte om sin pilegrimsferd.


En viktig og spennende del av nettverksmøtet var å fortelle hverandre om jubileumsårets arrangement i de ulike kommuner langs leden. Det var bare Tolga som ikke var representert.


Seniorrådgiver Per Otto Gullaksen i kirkedepartementet fortalte om arbeidet med statlig pilegrimsstrategi og om de ulike departementenes forhold til dette.


Daglig leder ved Pilegrimssenter Hamar Ida Kristine Teien redegjorde for utviklingen av det regionale senteret og ga oss noen tanker om hvordan de kunne bistå Østerdalsleden.


Vi fikk også gjort oss noen tanker om VEIEN VIDERE,
inspirert av noen av gjestenes formuleringer:

Pilegrimsleden - vei for verdifull vandring
Få flere ut på vandring
Sammen på gammel vei

Se også referatet til Torgeir Gunleiksrud, Pilegrimsfellesskapet St. Olav, her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar