lørdag 30. april 2011

Solgården - en oase på Costa Blanca


Vi tar en avskjedrunde på Solgården..
og gleder oss over disse seks månedene..


vi har fått være i dette miljøet.


Vi gleder oss over alt det vakre vi har fått se,


og alle mennesker vi har fått møte,


her...


og oppe i turstiene ovenfor kirkenVi har med oss mange minner fra Sjømannskirkens virksomhet her.


Nå forlater vi hjemmet vårt her i Minnekirken..


men sier på gjensyn etter en god og lang sommerferie i Norge

mandag 25. april 2011

Påskedag i og ved Minnekirken


Nå strømmer lyset inn i våre hjerter,
Med glans fra påskemorgens soloppgang
 Et vindu åpnes mot en annen verden,
mens vi tar del i Kirkens jubelsang.


En soloppgang med lys for alle slekter!
Fremdeles skinner lyset klart for oss.
Se, troens glede i oss skal forløses
og by vår tvil og indre uro tross.
Denne påskemorgensalmen av Svein Ellingsen ble lest på påskeotta i Minnekirkens Palmehage.
Hele salmen finnes her


Etter deilig påskefrokost på Solgården...


var det tid for høytidsgudstjeneste i Minnekirken.


Den startet med høytidelig pådekking av alterbordet.


Begge sjømannsprestene deltok sammen med diakonen
og tidligere biskop i Metodistkirken, Øystein Olsen.
Jermod Hausberg talte trosstyrkende om
oppstandelsens fakta og mysterium.
Det var godt å synge gamle og nye påskesalmer
i denne store påskemenigheten
- og samtidig se på alterteppet...


Kai Marum sang om Guds nåde..


og til avslutning sang vi stående "Deg være ære, Herre over dødens makt"


til flott musikk ved Hallgeir Aase - og Edel Marie Haukeland,


som ble takket for organist-tjenesten denne måneden.


Dette var også siste gudstjenesten for vinterassistentene
Ivar og Ellen Heier og Aud og Reidar Berge
- og oss....

lørdag 23. april 2011

Langfredag i Villajoyosa


Langfredagsgudstjenesten i Minnekirken hadde preg av
kjærligheten som seirer,
med roser på alteret til minne om Jesu sår.
Gjestepredikant Øystein Olsen lot oss få se forhenget som revnet
- fra øverst til nederst -
og sammenhengen med porten som en gang ble stengt.


I Villajoyosa var mange samlet langs hovedgata i god tid før høytidsprosesjonen.


Nå fikk vi se lidelseshistorien - enda en gang

Og bakerst i prosesjonen gikk prestene vi er blitt kjent med her i den nærmeste landsbyen, Ermita, og i Villajoyosa.

søndag 17. april 2011

Palmesøndag på spansk


Utenfor vår nærmeste landsby, Ermita de San Antonio,
samlet folk seg ved korset før opptoget mot kirken.


Her fikk de palmegreinene sine velsignet før gudstjenesten.


Litt seinere møttes mange ved kapellet "La Santisima Trinidad" i Villajoyosa,


for å gjøre seg klar til et enda større opptog...


med Jesus på eselet som hovedperson.


Prosesjonen gikk ned til elven Amadorios utløp..


der enda flere slo følge..


Etter et program ved prest og konfirmanter


fortsatte folkemengden mot Villajoyosas nye strandpromenade...


med musikk...


og flotte palmeoppsatser...


- og endte ved kirken "La Asuncion" i gamlebyen.


Her "toget" de fleste inn i kirken..


til palmesøndagsmesse.


Da besøkte vi palmebyen Elche.