mandag 25. april 2011

Påskedag i og ved Minnekirken


Nå strømmer lyset inn i våre hjerter,
Med glans fra påskemorgens soloppgang
 Et vindu åpnes mot en annen verden,
mens vi tar del i Kirkens jubelsang.


En soloppgang med lys for alle slekter!
Fremdeles skinner lyset klart for oss.
Se, troens glede i oss skal forløses
og by vår tvil og indre uro tross.
Denne påskemorgensalmen av Svein Ellingsen ble lest på påskeotta i Minnekirkens Palmehage.
Hele salmen finnes her


Etter deilig påskefrokost på Solgården...


var det tid for høytidsgudstjeneste i Minnekirken.


Den startet med høytidelig pådekking av alterbordet.


Begge sjømannsprestene deltok sammen med diakonen
og tidligere biskop i Metodistkirken, Øystein Olsen.
Jermod Hausberg talte trosstyrkende om
oppstandelsens fakta og mysterium.
Det var godt å synge gamle og nye påskesalmer
i denne store påskemenigheten
- og samtidig se på alterteppet...


Kai Marum sang om Guds nåde..


og til avslutning sang vi stående "Deg være ære, Herre over dødens makt"


til flott musikk ved Hallgeir Aase - og Edel Marie Haukeland,


som ble takket for organist-tjenesten denne måneden.


Dette var også siste gudstjenesten for vinterassistentene
Ivar og Ellen Heier og Aud og Reidar Berge
- og oss....

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar