søndag 10. juli 2011

Fem år i Smedberget


Vi har noen sommerdager på småbruket vårt,
og i dag kan vi markere at det er fem år siden
vi var her for første gang!


Fire måneder seinere fikk vi overta stedet,
mens vi ennå bodde i prestegården.


Det ble mange rusleturer hit - vinter som sommer.


Forbedringer i inngangspartiet...


... ny låvebru...


ny kjellernedgang i stedet for kjellerlem - og maling.


Fint er det blitt, synes vi.


Omgivelsene og utsikten var flott fra før.


Eldhuset ligger rett ved pilegrimsvegen.


Så her er det blitt krypinn for pilegrimer - og andre.


Et småbruk gir gode muligheter for nyttige fritidssysler.


Bra resultat!


Potetdyrking er mye arbeid..


men gir også mye glede - og gode middager.


Dessert har vi også i hagen.


.. og lin er vel luksus! Ihvertfall vakkert!


Småbruket er også godt utgangspunkt for matauk


fra fjell ...


og skog...


og sjø.


Men husbonden må også ta seg tid til å nyte ei bok
og utsikten.


Spennende å følge med på dyra på beite.


En sein kveld var det født en kvigekalv,
hun fikk navn etter ...???


Nå er kalven kvige på beite..


I går kom en pilegrim fra Sverige vandrende.
Kun hadde gått og løpt fra Karlstad.


I dag kunne vi ønske henne god tur videre.


Enda en opplevelse som gjør at vi gleder oss over
å kunne ha dette stedet,
- ikke bare for oss....

Mer fra Smedberget Pilegrimstun:
September 2010: Pilegrimsstafetten


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar