mandag 1. august 2011

Olsokvandring fra kirke til kirke


28. juli møttes vi med mange andre i Lo kirke på Sverresborg.


Her var 1. stasjon på vandregudstjenesten mot Olavsvaka i Nidarosdomen
under Olavsfestdagene 2011.


Tema: Olavs universelle syn og troen som universell og felles.
En pilegrim tar seg tid til å få med seg bildet av han vi samles om:


I Krist er ikkje aust og vest og ikkje sør og nord.
Hans folk er eitt i tru og von på all den vide jord.


I han eit samfunn høgt og fritt dei trugne hjarto finn.
Hans kjærleik er det gylne band, som saman alle bind.


Tro ikke at jeg kommer fra små forhold!
Himlen sto alltid åpen over meg.


Jeg levde mine år med Syvstjernen som nabo
og vinden som omgangsvenn. Jeg kjenner
de lave maurstiene mellom brukne strå på jorda,
men også lengselens kongevei av lys
der Guds fotspor står tegnet i stjernestøvet.


Jeg er et menneske. Jeg har
erkjent storheten i det å være så uendelig liten.
(Hans Børli)


2. stasjon: Ilen kirke
Tema: Olavs himmeldrøm - det kristne håpet.


Deg å få skode er sæla å nå,
Gud, ver det syn som mitt hjarta vil sjå;
ver du for tanken min dyraste skatt,
ljoset som stråler ved dag og ved natt.


Ver du i striden mitt skjold og mitt sverd;
ver du det merke som syner mitt verd,
livd for mi sjel, den tryggaste vakt;
lyft meg mot himlen, du makt i mi makt.


3. stasjon: Hospitalskirken
Tema: Olav reiser opp åkeren - skaperverkets forløsning


Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot.
Bekken risler for vår tørste, korn og blomst og tre slår rot.
Fugler spiler sine vinger, barnet pludrer med sin mor.
Lovet være han som skapte drømmen og det første ord.


Vinden har sin sti å vandre, bølgen har sin vei å gå,
vår og sommer, høst og vinter skifter i det minste strå,
gledens tid og sorgens time har sin bolig i hvert sinn.
Lovet være han som åpnet første le og siste grind.
(Einar Skjæraasen)


4. stasjon: Vår Frue kirke
Tema: Olavs død og helgenkåring - å helliges til tjeneste


Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør,
blir det bare det ene kornet.
Men hvis det dør, bærer det rik frukt.
(Joh 12)


Hva er det med disse nøkler, Herre?
Å, du kunne latt meg slippe!
Hva skal en stakkars Simon gjøre
med et himmelsk nøkkelknippe?


Jeg som knapt forsto et ord av
det du hadde å fortelle.
Var jeg Peter? Var jeg klippen?
Herre, det var sprekk i fjellet!
(Andre Bjerke)


Herren være med deg når du går
og velsigne deg når du kommer.
Må hans nærvær følge deg på din reise,
velsigne din vei så den åpner seg for deg.
(Keltisk)


5. stasjon: Olavskilden
Tema: Under ved Olavs grav - sykdom og helbredelse


Å, denne kilde ren som paradiset,
den springer frem her like ved min fot.
Å, denne strøm fra dine dype kilder
gir meg tilbake helse, liv og mot.Du er min kilde ren som paradiset
ser jeg deg nå med naglet hånd og fot!
Å, denne strøm fra dine dype brønner
gir meg tilbake helse, liv og mot.
(Eyvind Skeie)


Må Guds engler gå foran deg
Må nåde og fred beskytte deg
Må Guds Ånd bo i deg
Må kjærligheten omslutte deg
Må Guds velsignelse hvile hos deg
Må du gå på hellig jord.


6. stasjon: Bønnekorset
Tema: Under ved Olavs grav - tjenesten for andre


7. stasjon: Olavsvaka i Nidarosdomen

Skapte er vi til å bera,
og lette børene for kvarandre.
Til fånyttes lever ingen.
Men våre eigne bører skal ve bera åleine.
Stor og verdfull er sorgi
som ikkje kan delast med andre.
Men fatigsleg, liti og arm er den glede
som du vil ha åleine.
Hjelpelaus er den som ikkje har nokon å hjelpe
og vera god mot.
Lik tre utan sevjestraum turkast han inn -.
Den mannen ber tyngste børi
som ingen ting har å bera.
(Jan Magnus Bruheim)

1 kommentar:

  1. Så fint innlegg om pilegrimsgang som endte opp i Nidarosdomen.

    SvarSlett