lørdag 24. desember 2011

Adventkalender 2011

Her får du se noen av julekrybbene våre i løpet av adventstiden. Dette året har Eyvind Skeie gitt oss tillatelse til å bruke noen av hans mange fine advent- og juletekster. De fleste finner vi i hans egen salmebok "316 salmer og sanger". 

1. søndag: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord,
den blanke himmelstjerne der vi og alle bor.
Må alle dele håpet så gode ting kan skje.
Må jord og himmel møtes. Et lys er tent for det.
(Fra Spania)

Mandag: Vi tenner lys for vise menn på vandring, vi tenner lys for stjernen over dem.
Vi tenner lys for Josef og Maria, og for den lange vei til Betlehem.
(Fra Annes Keramikk, Alvdal)

Tirsdag: Vi tenner lys for englene og stallen, for okse, esel, gjetergutt og lam.
Vi tenner lys for barnet som skal fødes. Vi tenner lys for dem som tror på ham.
(Fra Betlehem i Praha)

Onsdag: Vi tenner lys på alle mørke steder. Vi tror at lyset skinner i Guds Ord.
Vi tenner lys for Frelseren i stallen, for Ham som bringer himmelen til jord.
(Fra Tenerife)

Torsdag: Gjetergutter løper fort til Betlehem, stiger inn i stallen, tar små fløyter frem,
står der i stjerneglansen, spiller til engledansen, jubler høyt for sin Gud.
(Fra Bolivia)

Fredag: Josef og Maria steller barnet sitt. Eselet og oksen står og nikker blidt,
står der i stjerneglansen, nikker til engledansen, jubler høyt for sin Gud.
(Fra Torrevieja, Spania)

Lørdag: Vismenn på kameler kommer langveis fra, finner ham i krybben, slik som engler sa,
står der i stjerneglansen, kneler til engledansen, jubler høyt for sin Gud.
(Fra Danmark)

2. søndag: Tenn lys! To lys skal skinne for kjærlighet og tro,
For dem som viser omsorg og alltid bygger bro.
Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem.
Tenn lys for dem som gråter og dem som trøster dem.
(Fra Ramalla i Palestina)

Mandag: Barn, du er så lite, himmelen så stor. Si, fra hvilken stjerne kom du til vår jord?
Drømmer du i krybben om ditt stjernehjem? Kom du fra Guds himmel hit til Betlehem?
(Fra Panama)

Tirsdag: Kongesønn som sover i en enkel stall, si meg hva du drømmer, si meg hva du skal.
Kom du for å hjelpe alle oss som bor i de mørke daler her på denne jord?
(Fra Madagaskar)

Onsdag: Jorden har ditt hjerte, himmelen har din sjel, prins fra Paradiset, hellig, klar og hel!
I Guds himmel var du, jorden fikk du kjær. Derfor har du kommet. Derfor er du her.
(Kjøpt i Norge)

Torsdag: Oksens myke glatte mule rører barnets kinn.
Eselfolen står så stille under stjernens skinn. Lammene har, to og to, innved krybben funnet ro,
Guds natur er ganske stille, fylt av undring for den lille.
(Laget av Mette Løvold Skofteby, Kristiansand)

Fredag: Gjeterflokk fra hyrdemarken bringer dette bud:
”Barnet som er svøpt i krybben, er vår frelses Gud. Kristus Herren!
Det er ham, som skal vokte sine lam. Syng hvert folk, på alle steder. Syng om julenattens gleder!”
(Fra Andalucia, Spania)

Lørdag: Konger kommer helt fra Østen, følger stjernens spor,
bringer sine lengsels gaver til vår lille bror.
Verdens visdom har de med, legger den forsiktig ned.
Himlens visdom skal de siden bære med seg gjennom tiden.
(Fra Seiffen, Tyskland)

3. søndag: Tenn lys! Tre lys skal flamme for alle som må slåss
For rettferd og for frihet. De trenger hjelp fra oss.
Må ingen miste motet før alle folk er ett.
Tenn lys for dem som kjemper for frihet og for rett.
(Fra Rwanda)

Mandag: Kan du høre jubelsang, merker du den dype klang?
Gud er kommet til vår jord i et barn av kjøtt og blod.
(Fra Goa, India)

Tirsdag: Han som styrer englers hær, kommer oss i stallen nær.
Syng for barnet, syng for ham Som er konge, Gud og lam.
(Fra Malta)

Onsdag: Her er lys og engleprakt. Mørket mister snart sin makt.
I Marias varme favn hviler Han som har Guds navn
(Fra Betlehem)

Torsdag: En stjerne steg opp ved morgengry. Vi fulgte den hit til Davids by.
Der åpnet vi våre dyre skrin med røkelse, gull og myrra fin.
(Fra Nepal)


Fredag; Nå bærer vi disse gaver frem til barnet vi fant i Betlehem.
Vi søkte en konge – og vi så hans herlighet skjult blant halm og strå!
(Fra Taiwan)


Lørdag: Han selv er en stjerne ren og ny, som varsler Guds store morgengry, 
for Gud har i dette barnet lagt all kongelig glans og herskermakt.
(Fra Kapp på Toten)

4. søndag: Tenn lys! Nå stråler alle de fire lys for ham
som elsker alt som lever, hver løve og hvert lam.
Tenn lys for himmelkongen som gjeterflokken så!
Nå møtes jord og himmel i barnet, lagt på strå.
(Fra Kari Trestakk, Norge)

Mandag: Bær din lengsel inn i lyset, bøy deg ganske stille ned,
mens ditt hjerte langsomt fatter: Stallen er et hellig sted.
Alle har sin nådetime nå i julenattens fred.
Pilegrim – som søker lyset: Stallen er et hellig sted.
(Santiago de Compostela)

Tirsdag: Oksen kjenner vel sin herre, og et esel vet sin venn.
Lammet ønsker seg en hyrde som kan finne det igjen.
Alle har sin nådetime nå i julenattens fred.
Pilegrim – som søker lyset: Stallen er et hellig sted.
(Fra Willow Tree, USA)


Onsdag: Bøy deg, vandrer, se Guds ansikt hos den lille, skapt av jord.
Dette er din frelses time, at du tilber Ham og tror.
Himmelen berører jorden. Stallen er et hellig sted.
Bær din lengsel hen til Jesus, fyll ditt hjerte med hans fred.
(Fra IKO)

Torsdag: Nå er den hellige time. Vi står i stjerneskinn og hører klokkene kime.
Nå ringes julen inn. Englene synger høyt i kor, synger om fred på vår jord.
Verden var aldri helt forlatt. En stjerne skinner i natt.
(Fra Nidarosdomen)

Fredag: En nyfødt kjærlighet sover. Nå er Guds himmel nær.
Vår lange vandring er over; stjernen har stanset her.
Englene synger høyt i sky, synger om fred på vår jord.
Verden var aldri helt forlatt. En stjerne skinner i natt.
(Fra Belgia)

JULAFTEN: Se, himlen ligger og hviler på jordens gule strå.
Vi står rundt krybben og smiler, for vi er fremme nå.
Her kan vi drømme om den fred som vi skal eie en gang,
for dette barn har himlen med, og jorden fylles med sang!
(Fra Spania)

for dette barn har himlen med, og jorden fylles med sang! (Fra Spania)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar