tirsdag 3. april 2012

Store anledninger i Minnekirken


Mange store begivenheter har stått i kø denne våren.
Så mange at det har vært vanskelig å få tid til å fordøye og fortelle.


Mars startet med spansk-norsk korfestival på Costa Blanca.
På gudstjenesten 4. mars deltok et stort kor fra Villajoyosa
sammen med et kor fra Fagernes.
Det ble en flott avslutning da de sang postludium sammen.
Rekord-mange deltok på kirkens årsmøte etterpå.


Dette var også innledningen på samarbeidet
med vikarprest Christopher Woie.


Søndag 11. mars inviterte Solgården til kirkekaffe
i forbindelse med åpning av kunstutstilling der.
En nydelig formiddag i solen!


I midten i mars fikk vi besøk av mannskoret Brødrerøster,
som Asbjørn er med i når vi er hjemme i Norge.
De besøkte Sjømannskirken i Torrevieja og Turistkirken i Benidorm
- i tillegg til at de sang "på grøten" i Albir og
ved gudstjenesten i Minnekirken.
Høydepunktet var konserten i Minnekirken søndag 18. mars.


Før Brødrerøsters fly lettet, var vi på vei inn i
en ny festuke - med bispevisitas!
Biskop Halvor Nordhaug kom 20. mars til Costa Blanca
og hadde et stort program her sammen med
Sjømannskirkens generalsekretær Audun Myhre og
utenlandsjef Asbjørn Vikensen.


Asbjørn var ekstra heldig med hyggelige gjester
på sin egen 70-årsdag, siden stabsmiddagen
i anledning visitaen var lagt til den 21.!
Generalsekretærens eget sjømannskirkeslips er et hyggelig minne.


Visitasgudstjenesten 25. mars ble en fin opplevelse av
fellesskap og inspirasjon - Maria Budskapsdag.


Helgen etter, 1. april og palmesøndag, var det først konfirmasjon,
der Rune Larsen talte og sang til konfirmantene..


.. og så festgudstjeneste for Solgårdens 40-årsjubileum.
 Solgårdens styre medvirket sammen med
Eyvind Skeie og Sjømannskirkens prester
- og helgens sangere Hanne Krogh, Hilde Haraldsen Sveen
og Marius Roth Christensen - med Asbjørn Arntsen på klaver.


Etter gudstjenesten ble Minnekirkens Korsvei åpnet av Asbjørn og Eyvind.
Og så kunne påsken komme....