torsdag 26. juli 2012

Ny pilegrimsled ble åpnet Jakobsdagen


Jakobsdagen 25. juli 2012 ble en ny merkedag i Østerdalen.
Dagen startet med morgensang i Åmot kirke på Rena.


På kirketrappa etterpå kunne Finn Nygård fra Åmot kommune
erklære den nye pilegrimsvegen fra Rena til Åkre i Rendalen for åpnet.


Rundt tretti pilegrimer vandret den første kilometeren


mot Åmots tusenårssted,


Nesvangen, der pilegrimer møttes også i gammel tid.


Finn Nygård fortalte litt fra historien om stedet,
og Sigmund Bø fra Lia Gård takket for samarbeidet,


før de ledet vandringen nordover mot Lia Gård.Den første strekningen er merket med Natur-og kulturledens skilt


Etter Lia Gård følger en Moravegen - den gamle kongevegen fra Koppang.


Etter rundt åtti kilometer fra Rena,
nærmer vi oss Åkre i Ytre Rendal,


der Pilegrimssteinen minner om middelalderens møtested
for pilegrimer fra øst og sør.


Her ventet Rendalens kultursjef Toril Andreassen med
forfriskninger og kulturprogram.


Guren Hagen ga oss noen av sine vakre sanger.
En helt nyskrevet sang gjorde sterkt inntrykk - en bønn.


Rendalens ordfører Norvald Illevold ønsket pilegrimene velkommen
- nå fra Åmot - og ga uttrykk for glede over denne nye
tilknytningen til Østerdalsleden.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar