tirsdag 24. desember 2013

Julaften 2013 - i Minnekirken og på Solgården


Minnekirken er pyntet til jul! Og høytid blir det når Hallgeir Aase legger trompet-musikk
til Kjerulf Samuelsens orgeltoner 


Jo Inge Bolstad leder gudstjenesten kl 14


og får god hjelp til tekstlesing og forbønn - også på spansk


Trine Færevåg leder den andre gudstjenesten,
med hjelp av Ingard Færevåg - som synger og spiller
Stille natt, slik den ble fremført første gang i 1818.


For oss fortsatte kvelden på Solgården
med gang rundt juletreet


og julemiddag - før


kaffe  og program i festsalen


med spanske julekaker,


julegaver og juleevangeliet.


 Pablo Sbertoli, Solgårdens direktør fortalte om spansk julefeiring


og Marianne Sbertoli ledet festen - og allsangene.
Kvelden ble høytidelig avsluttet med O, helga natt


og vi takker Vicente og Maria Carmen for god oppvartning!

Se også

Julaften i julekrybbe-kalenderen 2013


I det stille, til de små,
bringer Jesus håp og fred.
Og han kommer, da som nå,
fra sin himmel til oss ned.
Julenatt med lys og glede
minner oss om Gud som kom.
Evig er han her tilstede.
Nå står grav og krybbe tom.

Med dette juleverset avslutter vi årets julekrybbe-adventskalender.
Vi har lagt ut en av våre julekrybber hver dag i adventstiden
- sammen med en salmestrofe fra en julesang/salme fra den nye salmeboken.

Snart vil det være klart hvem som vinner 
julekrybbefotoboken.lørdag 14. desember 2013

Julekrybbekalender 2013 - 3

3. søndag i advent - 15. desember:
Og finner du ham i krybbens hø
som hyrder så, som hyrder så,
da eier du nok til freidig å dø
og leve på, og leve på. 

16. desember:

Hva kan jeg vel bringe
med meg inn til ham?
Hvis jeg var en hyrde
ga jeg ham et lam,
hvis jeg var en konge,
gav jeg gull. Men nå?
Hva har jeg?
Mitt hjerte skal han få.


17. desember:

Stjernen ledet vise menn
til den Herre Kristus hen.
Vi har og en ledestjerne,
og når vi den følger gjerne,
kommer vi til Jesus Krist.

18. desember:

Hellige natt som gav oss,
Gud og hans kjærlighet,
Ordet, det krybbefødte,
Ordet fra evighet.

19. desember:

Konger og fyrster har hjertelig lengtet 
etter å skue den herlige dag
da de den frelser som lenge var ventet, 
selv skulle se til sitt hjertes behag.

20. desember:

En konge med visdom 
er født, kan vi se.
Men ham ingen andre kan lignes.
En eldgammel spådom
blir oppfylt med det:
I ham alle folk skal velsignes.

21. desember:

Det lille barn i Betlehem,
han var en konge stor
som kom fra himlens høye slott
ned til vår arme jord.

22. desember:

Tenn lys for himmelkongen
som gjeterflokken så!
Nå møtes jord og himmel
i barnet lagt på strå!

23. desember:
Se, himlen ligger og hviler
på jordens gule strå.
Vi står rundt krybben og smiler,
for vi er fremme nå.

Julaften, se her


Hver dag i adventstiden kommer et nytt bilde av en av våre julekrybber
sammen med en strofe fra den nye salmeboken,
som ble tatt i bruk for første gang 1. søndag i advent 2013.

I år har vi også med en konkurranse !

Send en mail til asashaugen@gmail.com hvis du vet hvordan salmen begynner!
Blant de fem som har sendt flest rette svar når vi kommer til julaften,
trekker vi en vinner av en julekrybbe-fotobok ! Se her
Så husk å skrive navn og adresse.

De samme julekrybbene ser du også i


søndag 8. desember 2013

Julekrybbekalender 2013 -2

2. søndag i advent - 8. desember:


Men okse der og asen stod,
og så den Gud og Herre god.

9. desember:


En spurv har dog sitt rede
og sikre hvilebo,
en svale må ei bede om nattely og ro,
 … skal da min Gud seg skjule
i andres stall og strå?

10. desember:Angen av høyet, bitter og yr,
Pusten av trøytte, nattvarme dyr,
Vinden som kviskrar – alt andar ut:
No er han komen! Han er vår Gud!

11. desember:Et lite barn er født på jord.
En utvalgt jomfru er hans mor.
Her ligger han så fin, så kjær,
han deres fryd og frelse er.

12. desember:La oss gå til dette barnet
som er Gud og Herren vår.
Han kom ned frå høge himmel,
ville dele våre kår.

13. desember:Kristus ble i krybben lagt,
som av englebud var sagt.
Gå med hyrdene gi akt
på barnet som er båret av Maria.

14. desember:Så la oss gå med åpne sinn
som hyrdene til barnet inn,
med gledestårer takke Gud
for miskunnhet og nådebud.

Se fortsettelsen her


Hver dag i adventstiden kommer et nytt bilde av en av våre julekrybber
sammen med en strofe fra den nye salmeboken,
som ble tatt i bruk for første gang 1. søndag i advent 2013.

I år har vi også med en konkurranse !

Send en mail til asashaugen@gmail.com hvis du vet hvordan salmen begynner!
Blant de fem som har sendt flest rette svar når vi kommer til julaften,
trekker vi en vinner av en julekrybbe-fotobok ! Se her
Så husk å skrive navn og adresse.

De samme julekrybbene ser du også itirsdag 3. desember 2013

Julekrybbe-adventskalender 2013


Velkommen til årets julekrybbe-kalender! 

Hver dag i adventstiden kommer et nytt bilde av en av våre julekrybber
sammen med en strofe fra den nye salmeboken,
som ble tatt i bruk for første gang 1. søndag i advent 2013.

I år har vi også en konkurranse !

Send en mail til asashaugen@gmail.com hvis du vet hvordan salmen begynner!
Blant de fem som har sendt flest rette svar når vi kommer til julaften,
trekker vi en vinner av en julekrybbe-fotobok ! Se her
Så husk å skrive navn og adresse.

De samme julekrybbene kommer også i

1. desember: 1. søndag i advent 


En nyfødt kjærlighet sover.
Nå er Guds himmel nær.
Vår lange vandring er over;
stjernen har stanset her.

2. desember:


Hun la ham i et krybberom, et krybberom.
Guds engler sang med fryd derom.

3. desember:


Hans pute her ble høy og strå,
mørkt var det om hans leie.
Men stjernen over huset stod..

4. desember:


Så umerkelig, så stille,
byens gater helt forlatt.
Ingen opptog for den lille, 
lyset kom en vinternatt.

5. desember:


Men under uten like,
hvor kan jeg vel forstå
at Gud av himmerike
i stallen ligge må!

6. desember:


Så enkelt og stille kom Gud til vår jord.
Så høyt er jeg elsket av Jesus min bror.

7. desember:Är du en av tusen små?
Är du han dom väntar på?
Du, mitt lilla barn en engel givit namn.

Se fortsettelsen her


Se julekrybbene vi la ut i 2012:
søndag 1. desember 2013

Lys Våken kirkeår-start


De overnattet i Minnekirken fra lørdag til 1. søndag i advent


og planla denne første adventsgudstjenesten sammen med 
trosopplæringsprest Jo Inge


10-12-åringer på Costa Blanca nord.


Konfirmantene medvirket også,


og vi fikk en spennende gudstjeneste


med ulike aktiviteter for unge og eldre,


og med mange av de kjente gudstjenesteleddene.


Nytt kirkeår er åpnet - med nye salmer fra den nye salmeboka 
- også i Minnekirken i Villajoyosa