mandag 10. juni 2013

Sjømannskirkefolk lærer om trekkfugler


Trond Vidar Vedum er ekspert på fugler.
Han er biolog og lektor ved Høgskolen i Hedmark
- og har skrevet mange bøker, mest om fugler.


Vi møter han på hjemmebane 
- ved Starene feltstasjon ved Horne Gård med utsikt til Romedal kirke.


Det er Ulabrand Sjømannskirkeforening,
- som vanligvis har møtene i Storhamar kirke,
som har tatt turen hit denne mandagen.


Vedum forteller engasjert om trekkfuglenes vei over området her,Vi får høre historien om dette området, Starene,
som var en stor elveslette med flere elver.


Etter kaffepausen inne på feltstasjonen er det på tide å få se litt på fuglene.


Vi hører spennende og morsomme historier om tårnseiler og snøspurv, 


flere slags ugler 


gjess og ender.


Etter en lærerik dag finner vi veien tilbake


gjennom Horne Gård i Romedal.

Nå vet vi om et nytt sted her i vårt eget nærmiljø
som det kan være hyggelig å ta med gjester til.

For Starene feltstasjon holder åpent på lørdager.

Og vi vet at vi ikke er alene om å dra fra Stange til Spania om høsten
og tilbake hit på våren.
- men det visste vi jo fra før...


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar