torsdag 31. oktober 2013

Store gudstjenester i Minnekirken


Oktober er høysesong i Sjømannskirken på Costa Blanca.


Minnekirken fylles søndag etter søndag.


Flott med gjestesangere, her et ungdomskor fra Bergen, 


og søndagen etter Gunnstein Draugedalen


som også har konsert på Solgården.


Menigheten setter stor pris på at konfirmantene deltar
med ulike oppgaver i gudstjenesten.