søndag 8. desember 2013

Julekrybbekalender 2013 -2

2. søndag i advent - 8. desember:


Men okse der og asen stod,
og så den Gud og Herre god.

9. desember:


En spurv har dog sitt rede
og sikre hvilebo,
en svale må ei bede om nattely og ro,
 … skal da min Gud seg skjule
i andres stall og strå?

10. desember:



Angen av høyet, bitter og yr,
Pusten av trøytte, nattvarme dyr,
Vinden som kviskrar – alt andar ut:
No er han komen! Han er vår Gud!

11. desember:



Et lite barn er født på jord.
En utvalgt jomfru er hans mor.
Her ligger han så fin, så kjær,
han deres fryd og frelse er.

12. desember:



La oss gå til dette barnet
som er Gud og Herren vår.
Han kom ned frå høge himmel,
ville dele våre kår.

13. desember:



Kristus ble i krybben lagt,
som av englebud var sagt.
Gå med hyrdene gi akt
på barnet som er båret av Maria.

14. desember:



Så la oss gå med åpne sinn
som hyrdene til barnet inn,
med gledestårer takke Gud
for miskunnhet og nådebud.

Se fortsettelsen her


Hver dag i adventstiden kommer et nytt bilde av en av våre julekrybber
sammen med en strofe fra den nye salmeboken,
som ble tatt i bruk for første gang 1. søndag i advent 2013.

I år har vi også med en konkurranse !

Send en mail til asashaugen@gmail.com hvis du vet hvordan salmen begynner!
Blant de fem som har sendt flest rette svar når vi kommer til julaften,
trekker vi en vinner av en julekrybbe-fotobok ! Se her
Så husk å skrive navn og adresse.

De samme julekrybbene ser du også i



Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar