lørdag 15. februar 2014

2014 - jubileum nr 1: Grunnloven 200 år


Selveste "Prins Christian Fredrik" var tilstede i Vang kirke


da grunnlovsjubileet ble åpnet 15. februar.


"Prost Abraham Pihl" tenner lyset før "valgtalen" 
i forestillingen som er kalt "Ljoset over landet dagna"


der vi virkelig fikk en sterk opplevelse av hva som skjedde 
i landets menigheter fredag 25. februar 1814,
da alle menn avla ed om "at hevde Norges selvstendighet"


og valgte utsending til valgmøte i Elverum.
Her leser "klokkeren" fullmakten til valgmannen "Knud Frogner".


"Prost Phil" er den første til å undertegne fullmakten.


Så kommer en etter en av etterkommerne av de andre protokollvitnene,


og "Knud Frogner" er klar til å representere menigheten
sammen med pastor Blytecker.


Underveis i forestillingen får vi vakker sang og musikk
ved Øvre Vang Sangkor og Vang Sangforening,
Vang Skolekorps og Vang Musikkforening.


Takk til Vang Menighet og alle medvirkende for en flott opplevelse
denne lørdagskvelden!