søndag 27. april 2014

Sjømannskirke-inspirasjon i Innlandet


Sju sjømannsprester-offshore, utenlandssjef, 
leder for Norgesarbeidet og to seniorprester
bidro i fest-gudstjenesten i Gjøvik kirke


søndag 27. april - da kretsstyret i Hedmark og Oppland krets


Mange hadde reist langt - fra Fagernes, Lunner 
og Øyer - og mange kom fra andre siden av Mjøsa
for å oppleve fellesskap med menigheten her i Gjøvik kirke


og overvære innsettelse av to nye sjømannsprester-offshore


og høre preken av en av dem, Hans Jørgen Svartvasmo.


Gudstenesten ble ledet av Knut Sønstegaard og Asbjørn Haugen.


Berit Bjørnerud og Hans Jørgen Svarvasmo


sammen med sine fem kolleger i Nordsjøen
og utenlandssjef Asbjørn Vilkensen.


Etter gudstjenesten var alle velkommen til 
kirkekaffe på Ynglingen,


der Jorid Sønstegaard ønsket en stor forsamling 
velkommen - også til byen.


Berit Bjørnerud ga oss et spennende glimt
fra livet på plattformene


og de andre prestene fylte på med mer om deres tjeneste.


Asbjørn intervjuet Hans Enger som ledet kretsens jubileumstur 
til New Orleans i mars, der Reidun og Leif Gunnar Sørlien deltok.


Det var fint med en god pause i det fine vårværet


før årsmøtet og valgtinget startet for de 43 påmeldte deltagerne.


Dette er "Landkrabbene" - Sjømannskirkeforeningen på Gjøvik
som hadde lagt alt så fint tilrette med det praktiske,
og mens de gjorde klart for en nydelig middag,


benyttet vi den siste pausen til et gruppebilde på trappa,
siden de fleste var her ute....
Vi gleder oss over enda en festlig og inspirerende dag 
i Sjømannskirkens regi.


søndag 6. april 2014

2014 - jubileum nr 3: Moreppen Sjømannsmisjon 70 år!


Det var en ny historisk anledning på Moreppen Grendehus i Nannestad


da Sjømannskirkeforeningen inviterte til april-fest 
for første gang etter at bedehuset ble grendehus.


Så var det også veldig artig at mors gamle forening kunne feire 70-årsjubileum 
- med ni nye medlemmer fra hennes 90-årsdag i fjor sommer!


Her er foreningsleder og møteleder i ferd med å ønske velkommen.


Festens hovedgjest var multiaktør Anne Persotter Flugstad
som ga oss et spennende Alf Prøysen program

 i sang, fortelling, dramatisering og fløytespill.


Det gamle orgelet fra bedehus-tiden ble også tatt i bruk 
til en av allsangene - ved leder i Gjerdrum-foreningen Nora Oserud.


To trofaste sjømannskirkevenner som begge har passert nitti!
John Svendsen kom fra Hurdal for å bringe en hilsen fra Sjømannskirken i "gamledager", 
og fortalte fra sin tid som sjømannsprest i Kobe og Rotterdam.