lørdag 17. mai 2014

2014 - jubileum nr 1b: Grunnlovsfeiring 17. mai i Ottestad


Det gir ekstra mening i feire 17. mai i Ottestad i år.
Folkefesten er tilbake i Amtmannsgården.


Og jammen er "amtmann Claus Bendeke" hjemme!


Som en av Eidsvoldsmennene har han en tale klar
- og kommer ned til scenen.


Her ønsker han nåværende amtmann velkommen -


og gir ordet videre til fylkesmann Sigbjørn Johnsen.


Sammen avduker de en minnestein med teksten: 
"200-årsjubileum for 1814. Eidsvoldsmennene 
og amtmennene Claus Bendeke (1804-1819) 
og Johan Fredrik Heidmann (1821-1946)


før vi alle synger nasjonalsangen.


En høytidelig og festlig markering av grunnlovsjubileet 
på Kjonerud her i Ottestad.


og i bispegårdshagen der Hamars nye 200-årssted ble åpnet


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar