søndag 26. april 2015

Inspirasjon og feiring på Lillehammer


"He's got the whole world - "Han har den hele vide verden".
Med denne sangen åpnet Carol og Thor Kvande
festsamværet i Nordre Ål kirke på Lillehammer søndag 26. april.


Sjømannskirkens årlige inspirasjonsdag for Hedmark og Oppland region
 startet med gudstjeneste, der regionstyret ledet prosesjonen med flaggborg 
og fem sjømannsprester deltok.


Asbjørn innledet, og Arne Svilosen ledet gudstjenesten.
Sjømannsprestene Stein Vangen og John Arne Lund
bidro med tekstlesing, forbønn og ved nattverden.


Sjømannskirkens nye generalsekretær Ørnulf Steen
talte både i gudstjenesten og i festsamværet etter kirkekaffen.


Mangeårig kretssekretær i begge fylkene Leiv Tore Briseid 
fortalte om spennende år med gode møter, før vi sang hans egen sjømannskirkesalme: "Hvor nordmenn farer, går kirken med."


Fornøyde medarbeidere erklærer at Hamar regions 
125-årsjubileumsfeiring er kommet godt i gang.


Neste festdag blir Sommerkveld i Utvandrerkirken i Ottestad 
onsdag 15. juli kl 19.

Så følger bursdagsfester i 
Lunner 19. august, Hamar 13. september, 
Fagernes 16. september og Kapp 24. september.

fredag 3. april 2015

Byen som gjør bibelhistorien levende 2


Vi er i Riogordo og følger pasjonsspillet langfredag.
Jesus kommer ridende på et esel 


Vasker disiplenes føtter


og spiser påskemåltidet med dem.


Og innstifter nattverden.


Judas gjør avtale med det høye råd,


mens disiplene sover i Getsemanehagen
og Jesus ber.


Jesus blir tatt til fange


og ført fram for det høye råd.


Peter tør ikke innrømme at han var i Jesu følge.


Så går ferden til Herodes


til nytt forhør, 


men det er Pilatus som gir han dødsdommen.


Veronika tørker svetten og får hans avtrykk på duken.


En gripende scene med mange tankekors


fram til korsfestelsen


og det vakre bildet av Maria med sin sønn i fanget,
Pieta.


Til slutt kommer alle fram igjen i sine flotte kostymer.
Alle er fra landsbyen, bortsett fra Jesus, som er profesjonell skuespiller.


Takk for en gripende ettermiddag.
Tre timer med bibelhistorie levende fortalt 
i en liten landsby på Solkysten i Spania.


Byen som gjør bibelhistorien levende 1


Vi er på vi til Riogordo for å se det kjente påskespillet som landsbyens befolkning presenterer hver langfredag og påskelørdag


Det starter med historien om Abraham og Isak
fra det gamle testamentet


Så møter vi kvinnen ved brønnen 
som blir overrasket over at Jesus ber henne om vann

 

Hun løper inn til landsbyen og ber alle om å bli med å høre mer


Jesus taler om Guds rike,


velsigner barna,


lar den blinde tiggeren få synet


og lar Maria Magdalena få salve hans føtter.


Men dette er det ikke alle som liker.
Han forbereder disiplene sine  - og sin mor -
på hva som møter dem i Jerusalem.