søndag 11. oktober 2015

Jubileumsgudstjeneste i Minnekirken


Minnekirkens 40 år feires med festgudstjeneste 11. oktober 2015.


Domprost Jan Otto Myrseth ledet gudstjenesten
som representant for Bjørgvin biskop


Åse Grimstad leste teksten som så mange ganger før


Generalsekretær Ørnulf Steen talte


til en fullsatt kirke.


Nattverd ved flere stasjoner


Prosesjonen ledet folk ut av kirken


til festlig lunsj og kirkekaffe der mange hadde ordet.


Solgårdens styreleder Finn Georg Birkeland og
Sjømannskirkens hovedstyreleder Kjell Nordstokke og deres koner
- sammen med Sjømannkirkens generalsekretær Ørnulf Steen


Mange hygget seg i det fine oktoberværet ute
og fikk både servering og taler


Tidligere generalsekretær Halfdan Bondevik og kona Margareth
var svært glad for å kunne delta på enda en stor anledning her i Minnekirken.
Han var også tilstede da den første sjømannspresten ble innsatt i tjenesten her i 1979.

Flere innlegg om Minnekirkens 40-årsjubileum:

Flere innlegg om Sjømannskirken


lørdag 10. oktober 2015

Jubileumskonsert med Hanne Krogh og venner


Hanne Krogh er en god ambassadør for Solgården
og deltar gjerne når noe feires.
I kveld har hun med noen venner for å feire Minnekirkens 40 år


- vaffelhjertesmykket - som hun bærer sammen med andre gode minner. 


Elisabeth Andreassen er en av Hannes venner
som deltar i denne jubileumskonserten med solosang


Til noen sanger spiller hun selv, til de andre spiller
pianist Svein Ragnar Myklebust  Flere duetter med "Bettan" og Hanne


Kjente og kjære sanger for mange...


Minnekirken var fullsatt til siste stol!


 Til slutt kom sangen sikkert mange ventet på ... 


Bobbysocks har jo også feiret jubileum i år!


30 år side de vant Eurovision Song Contest !


Tormod Mjaaseth takket for konserten på vegne av Solgårdens Venner.
Inntektene gikk i sin helhet til Wenche Foss ledsagerfond,
som gir deltagerstøtte til Solgårdens gjester som trenger følge.


Etter konserten inviterte Solgården til tapas i Kirkestuen


Hyggelig samvær etter en lang og god jubileumsdag for Minnekirken.

Se hva som skjedde tidligere denne lørdagen:

Minnekirkejubileum med boklansering


40-årsjubileet for Pastor Olav Kr. Strømmes Minnekirke 
ble feiret 10.-11. oktober 2015 
- med seminar og boklansering, konsert og festgudstjeneste.


Solgårdens styreleder Finn Georg Birkeland 
åpnet seminaret lørdag,


som Asbjørn ledet i stedet for Eyvind Skeie, 
som var blitt forhindret.


Helge Schmidt var en av de tidligere prestene 
som ble intervjuet.


De var tilstede alle bortsett fra en.


Birthe og Kai Marum har hatt mange ulike funksjoner i denne kirken 
som frivillige medarbeiderne.


Mellom hilsener og intervjuer ble det lest fra jubileumsboken
"Minnekirkens merkedager",


som alle fikk utdelt på vei til lunsj.


Rigmor og Gunnar Strømme var blant æresgjestene.
Han videreførte onkelens arbeid og visjoner 
for både Solgården og kirken.Jan Høifødt, den første sjømannspresten i fast stilling,
sammen med Bodil Skorpen som var med på åpningsgudstjenesten i 1975.


Tidligere og nåværende prester,


her sammen med ektefeller og andre inviterte gjester.


Solgården spanderte lunsj til alle som deltok i seminaret.


Seminaret fortsatte etter lunsj med et dikt av Eyvind Skeie 
om bønnekrukken, lest av Ingunn Stanghelle Velarde.


Sjømannskirkens hovedstyreleder Kjell Nordstokke
talte om kirkens diakonale visjoner.
"Diakoni er inkluderende fellesskap."


Sjømannskirkens generalsekretær Ørnulf Steen 
utdypet dette i forhold til strategi og hverdag:
Tro - respekt - tilhørighet - engasjement.


Kirkerådsleder Svein Arne Lindø stilte seg spørsmålet:
Hva kan vi lære av Sjømannskirken i menighetslivet hjemme?


Seminardagen ble avsluttet med stabens presentasjon 
av nye melodier som kirkemusiker Kjerulf Samuelsen 
har laget til Kyrie og Gloria.


Sjømannsprest Trine Færevåg fikk det siste ordet.

Flere innlegg om Minnekirkens 40-årsjubileum:

Se mer her: