lørdag 10. oktober 2015

Minnekirkejubileum med boklansering


40-årsjubileet for Pastor Olav Kr. Strømmes Minnekirke 
ble feiret 10.-11. oktober 2015 
- med seminar og boklansering, konsert og festgudstjeneste.


Solgårdens styreleder Finn Georg Birkeland 
åpnet seminaret lørdag,


som Asbjørn ledet i stedet for Eyvind Skeie, 
som var blitt forhindret.


Helge Schmidt var en av de tidligere prestene 
som ble intervjuet.


De var tilstede alle bortsett fra en.


Birthe og Kai Marum har hatt mange ulike funksjoner i denne kirken 
som frivillige medarbeiderne.


Mellom hilsener og intervjuer ble det lest fra jubileumsboken
"Minnekirkens merkedager",


som alle fikk utdelt på vei til lunsj.


Rigmor og Gunnar Strømme var blant æresgjestene.
Han videreførte onkelens arbeid og visjoner 
for både Solgården og kirken.Jan Høifødt, den første sjømannspresten i fast stilling,
sammen med Bodil Skorpen som var med på åpningsgudstjenesten i 1975.


Tidligere og nåværende prester,


her sammen med ektefeller og andre inviterte gjester.


Solgården spanderte lunsj til alle som deltok i seminaret.


Seminaret fortsatte etter lunsj med et dikt av Eyvind Skeie 
om bønnekrukken, lest av Ingunn Stanghelle Velarde.


Sjømannskirkens hovedstyreleder Kjell Nordstokke
talte om kirkens diakonale visjoner.
"Diakoni er inkluderende fellesskap."


Sjømannskirkens generalsekretær Ørnulf Steen 
utdypet dette i forhold til strategi og hverdag:
Tro - respekt - tilhørighet - engasjement.


Kirkerådsleder Svein Arne Lindø stilte seg spørsmålet:
Hva kan vi lære av Sjømannskirken i menighetslivet hjemme?


Seminardagen ble avsluttet med stabens presentasjon 
av nye melodier som kirkemusiker Kjerulf Samuelsen 
har laget til Kyrie og Gloria.


Sjømannsprest Trine Færevåg fikk det siste ordet.

Flere innlegg om Minnekirkens 40-årsjubileum:

Se mer her: 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar